قسمت ششم : بهترین تنظیم دوربین

توی این قسمت آموزش می خواهیم یاد بگیریم ، بهرتین تنظیم دوربین برای من چیه ؟؟؟ خب بزن بریم که قراره

فیلم این قسمت رو ببینیم که 4 دقیقه هست 

بعدشم که فکر کنم از جلسه قبل یادت باشه چکار کنی ، اما بازم نوشتم .

حالا از این پایین روی رفتن به قسمت بعدی کلیک کن