قسمت چهارم : ترکیب بندی 2

توی این قسمت آموزش می خواهیم ، قسمت دوم از نکات ترکیب بندی رو بگیم ؟

 

از سرجات پاشو و چند دقیقه یه کششی به بدن بده

اینجوری خیلی یادگیریت بهتر میشه

پااشششو پااشو

 

 خب بزن بریم که قراره

فیلم این قسمت رو ببینیم که 15 دقیقه هست 

بعدشم که فکر کنم از جلسه قبل یادت باشه چکار کنی ، اما بازم نوشتم .

حالا از این پایین روی رفتن به قسمت بعدی کلیک کن